Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Lokale gåstrategier og planer for gående

Strategi/plan

Lokale gåstrategier og planer for gående Veiledning for kommuner

Dette dokumentet gir en veiledning til kommuner som skal følge opp den nasjonale gåstrategien. Hensikten er å lette arbeidet med lokale gåstrategier og temaplaner for gående ved å skissere hvordan de kan utarbeides og hvilke tema og innsatsområder som bør tas med. Fordi gåstrategier og -planer må samspille med ordinært arbeid i kommuner og hos regionale aktører, vises det også hvordan hensynet til gående kan innarbeides i andre kommunale planer er plan- og bygningsloven.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)