Last ned som PDF

62 sider

8.87 MB

Forsiden av dokumentet Lokale gåstrategier og planer for gående

Veileder

Lokale gåstrategier og planer for gående Veiledning for kommuner

Dette dokumentet gir en veiledning til kommuner som skal følge opp den nasjonale gåstrategien. Hensikten er å lette arbeidet med lokale gåstrategier og temaplaner for gående ved å skissere hvordan de kan utarbeides og hvilke tema og innsatsområder som bør tas med. Fordi gåstrategier og -planer må samspille med ordinært arbeid i kommuner og hos regionale aktører, vises det også hvordan hensynet til gående kan innarbeides i andre kommunale planer er plan- og bygningsloven.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)