Last ned som PDF

25 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene

Evaluering

Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene

Høgskolen i Hedmark fikk i mai 2008 i oppdrag av Universitets- og høgskolerådet å kartlegge de ulike mastergradstilbudene som er knyttet til allmennlærerutdanningen i Norge i dag. Nasjonalt råd for lærerutdanning skisserte en rekke punkter som de ønsket å få belyst. Kartleggingen skulle gjennomføres innen 1. juli 2008.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Høgskolen i Innlandet

Forfattere

Rune Sarromaa Hausstätter, Kari Nes, Inger Marie Kleppan og Lene Sletten

Språk

norsk (bokmål)