Last ned som PDF

107 sider

0.87 MB

Forsiden av dokumentet Mer effektiv planrealisering ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder

Evaluering

Mer effektiv planrealisering ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en Arbeidsgruppe undersøkt forbedringer i dagens regler om urbant jordskifte og ekspropriasjon. I samsvar med oppdraget har arbeidsgruppen også drøftet behovet for lovendringer, og den foreslår mulige veier til effektivisering og forbedringer, derunder har arbeidsgruppen utformet eksempler på bestemmelser som kan føre til forbedringer i regelverket, og den foreslår endringer i praktiseringen av regelverket, andre løsninger, ny organisering, mv.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Professor Geir Stenseth mfl.

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

treffsikkerhet virkning/effekt