Last ned som PDF

140 sider

0.8 MB

Forsiden av dokumentet Levekår blant innvandrere 2005/2006

Kartlegging

Levekår blant innvandrere 2005/2006

Innvandrere har i snitt dårligere levekår enn resten av befolkningen. Det viser SSBs undersøkelse Levekår blant innvandrere 2005/2006 som er utarbeidet på oppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Levekårene ser ut til å bedre seg med botid.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788253773179