Last ned som PDF

75 sider

1.39 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnstjenlige vegtunneler. Tekniske innstallasjoner: Erfaringer og erfaringsoverføring.

Statusrapport

Samfunnstjenlige vegtunneler. Tekniske innstallasjoner: Erfaringer og erfaringsoverføring.

Statens vegvesen har gjennom etatssatsingsprosjektet "Samfunnstjenlige vegtunneler" satt fokus på trafikksikkerhet, miljø og langsiktig eierskap innenfor tunnelteknologien. Prosjektet som har gått over 4 år har hatt som målsetting å videreutvikle og forbedre dagens teknologi og gi rom for nytenking ved å utvikle mer kostnadseffektive, bedre, sikrere og mer miljøvennlige tunneler. Etatssatsingsprosjektet er inndelt i flere delprosjekt. Delprosjekt "Tekniske installasjoner" har bl.a. som målsetting: "å beskrive og prioritere betydningen av tekniske installasjoner i forhold til tunnelens funksjon og etter en samlet gjennomgang definere kostnadseffektive tiltak for å redusere levetidskostnadene for installasjonene i tunnelene". Som et ledd i arbeidet med gjennomgangen av å definere kostnadseffektive tiltak, fant gruppen det både naturlig og hensiktsmessig å gå gjennom de erfaringene som i dag finnes på bakgrunn av ulike løsningsvalg for utstyr og materialer tilhørende tekniske installasjoner. Slike kunnskaper er nødvendige for å kunne evaluere hva man har og ikke minst for å kunne bruke til å optimalisere nye løsninger til et både riktigere og billigere vedlikehold som en målsetting.

Publisert

Forfatter

Harald Buvik

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon