Last ned som PDF

107 sider

0.71 MB

Forsiden av dokumentet Høyere utdanning - tilgjengelig for alle?

Evaluering

Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering

Hovedformålet med rapporten er å få kjennskap til hvordan studenter med behov for tilrettelegging i sine utdanningsløp, opplever Kvalitetsreformen i sin studiehverdag og de strategier høyere utdanningsinstitusjoner har for å inkludere studenter med ulike behov.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utgiver

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfatter

Synnøve S. Brandt

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7218-500-8