Last ned som PDF

45 sider

0.74 MB

Forsiden av dokumentet Gjennomgang av studentsamskipnadene

Evaluering

Gjennomgang av studentsamskipnadene Kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene

En ny gjennomgang av studentsamskipnadene avdekker flere svakheter ved virksomhetene. Rapporten peker på utfordringer i forhold til økonomisk styring og soliditet og ved selve organiseringen.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

BDO AS

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning