Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Hve er viktige kvaliteter ved god sensur?

Evaluering

Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring

Kartleggingen ble gjennomført av NIFU STEP i 2009. Bakgrunnen for kartleggingen var følgende vedtak fattet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 7 (2007–2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning: ”Stortinget ber Regjeringen vurdere å innføre krav om ekstern sensor for all høyere utdanning”.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

NIFU STEP

Forfattere

Nicoline Frølich, Vibeke Opheim, Synnøve Brandt og Tine Sophie Prøitz

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7218-628-5