Last ned som PDF

224 sider

1.65 MB

Forsiden av dokumentet Å være ungdomsskolelærer i Norge

Evaluering

Å være ungdomsskolelærer i Norge Resultater fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring (TALIS)

Internasjonale undersøkelser av elevresultater, blant annet PISA, TIMSS og PIRLS, viser at norske skoler har en utfordring med kvaliteten på undervisning og læring. Læreren er skolens viktigste ressurs, og det er all grunn til å rette søkelyset mot lærerens yrkesutøvelse og arbeidsvilkår. Internasjonale sammenlikninger gir helt andre analyse- og fortolkningsmuligheter enn det en nasjonal studie ville gjøre. Derfor kan TALIS, som er den første større internasjonale komparative undersøkelsen blant lærere, bidra til å kaste lys over norsk skole. TALIS omfatter lærere som underviser på ungdomstrinnet i 23 land fra hele verden. Undersøkelsen er gjennomført høsten 2007 og våren 2008. I Norge omfatter datamaterialet 156 skoler med nærmere 2 500 lærere og 153 skoleledere.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Nils Vibe, Per Olaf Aamodt og Tone Cecilie Carlsten

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272186301

Tema

utdanning og forskning