Last ned som PDF

43 sider

0.33 MB

Forsiden av dokumentet Sluttevaluering av utviklingsprosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen”

Evaluering

Sluttevaluering av utviklingsprosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen”

Rambøll Management fikk i november 2006 i oppdrag fra Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG) og Utdanningsdirektoratet å utarbeide en evaluering av utviklingsprosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen”. Rambøll Management presenterer i denne rapporten funn og vurderinger fra evalueringen. Den bygger på innsamlet datamateriale gjennom casestudier og refleksjonsseminar. Rambøll Management står alene ansvarlig for de vurderinger og anbefalinger som gjøres på basis av datamaterialet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning