Last ned som PDF

83 sider

0.81 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ)

Evaluering

Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ)

SSØ har engasjert PricewaterhouseCoopers (PwC) for å evaluere organiseringen av den delen av virksomheten som leverer økonomitjenester til SSØs kunder, og eventuelt gi begrunnet forslag om en endret organisering. Formålet med oppdraget har vært å sikre at den grunnleggende organiseringen av økonomitjenesteområdet er best mulig tilpasset SSØs mål og strategier, og samtidig er robust og fleksibel mht. fremtidig utvikling. Prosjektet har hatt to hovedoppgaver: Del 1: Beskrivelse og evaluering av dagens organisering av økonomitjenesteområdet, inkludert arbeidsdelingen og samarbeidet i og mellom regionavdelingen og økonomitjenesteavdelingen. Videre skal de ulike løsningene som er valgt mht. arbeidsdeling mellom SSØ og leverandører evalueres. Del 2: Synliggjøring av 2-4 alternative måter å organisere økonomitjenestene på. Alternativene skal være forankret i identifiserte endringsbehov og vurdert i forhold til dagens organisering for å sikre best mulig tilpasning til SSØs mål og strategier.

Publisert

Eier

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Utgiver

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Utfører

PriceWaterhouseCoopers AS

Språk

norsk (bokmål)