Last ned som PDF

17 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Gi rom for lesing!

Kartlegging

Gi rom for lesing! Oppsummering av rapporter fra skoler og kommuner for 2005 og 2006

Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003-2007 er en tiltaks- og strategiplan for å stimulere til lesing hos barn og unge og øke kompetansen i bruk av skolebibliotek. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføring av planen. Det har hvert år blitt kanalisert midler til prosjekter i skoler og kommuner/fylkeskommuner via Fylkemannens utdanningsavdelinger. Prosjektene har rapportert inn til Utdanningsdirektoratet delvis direkte og delvis via fylkesmannen. Dette dokumentet er en oppsummering av den elektroniske rapporteringen fra prosjektene som fikk midler fra Utdanningsdirektoratet i 2005 og 2006. Planen har i alt 31 tiltak.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning