Last ned som PDF

32 sider

1.25 MB

Forsiden av dokumentet Handlingsplan for handelsrettet utviklingssamarbeid

Strategi/plan

Handlingsplan for handelsrettet utviklingssamarbeid

Regjeringen ønsker å bidra til at utviklingslandene skal oppnå økonomisk vekst og redusert fattigdom gjennom økt deltakelse i internasjonal handel. Fra norsk side vil vi særlig arbeide for at handelen og globaliseringen tjener de svakeste landene og

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk