Last ned som PDF

78 sider

0.39 MB

Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata

Undersøkelsen viser at skatteregionene i liten grad har utført kontroller av grunnlagsdata i perioden 2007–2009, men etaten har satt i gang et prosjekt for å analysere denne lave aktiviteten. Materielle (substansielle) grunnlagsdatakontroller på lønnsområdet blir hovedsakelig utført av de kommunale skatteoppkreverne gjennom den stedlige arbeidsgiverkontrollen. Andelen arbeidsgivere som har vært gjenstand for stedlig kontroll på landsbasis har økt fra 3,5 prosent i 2007 til 3,9 prosent i 2009. Resultatkravet fra Skattedirektoratet i hele perioden har vært 5 prosent årlig kontrolldekning for landet som helhet. Det framkommer også at skatteetatens ikt-systemer for behandling og kontroll av grunnlagsdata består av flere eldre enkeltsystemer som blant annet innebærer uhensiktsmessige og ressurskrevende arbeidsprosesser for avvikshåndtering. Kontroll av selvangivelsene til skattytergruppene lønnstakere/pensjonister og næringsdrivende/selskaper skjer både gjennom landsdekkende obligatoriske kontroller og egendefinerte (verdiorienterte) kontroller i den enkelte skatteregion. Undersøkelsen viser at det er forskjellig praksis mellom skatteregionene for hva som dokumenteres i forbindelse med oppfølgingen av obligatoriske kontroller, og at det er variasjoner mellom regionene for hvordan dette arbeidet kvalitetssikres.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8229-098-2