Last ned som PDF

200 sider

4.27 MB

Forsiden av dokumentet Markedsorientering og markedsforståelse

Studie

Markedsorientering og markedsforståelse

Prosjektgruppen har i denne rapporten pekt på flere utfordringer for myndighetene, næringen og handelen. Myndighetenes virksomhet er dels av rent politisk art, og ligger derfor utenfor Prosjektgruppens mandat. Men gruppen vil presisere det viktige i at Fiskeridepartementet tar initiativ til en dialog med de norske dagligvarekjedene om den næringspolitiske relasjonen mellom næringen og handelen slik dette er omtalt på flere steder i rapporten. Prosjektgruppen mener at en slik dialog, oppstart og etablering av et riksdekkende vareforsyningssystem for fersk og kjølt fisk og sjømat samt oppfølging av de muligheter som ligger i Råfisklagets markedsprosjekt gjennom Marinvest, er meget viktige initiativ som bør tas. Prosjektet tar utgangspunkt i en undersøkelse som SPIN (Senter for Produktutvikling i Næringsmiddelindustrien AS) foretok i juni 2002 blant de fire store dagligvaregruppene. Hovedelementene i undersøkelsen var pris i forhold til produktutvikling, logistikk, Egne MerkeVarer (EMV) eller Private Label, kompetanse samt horeca-sektoren (Hotell, Restaurant og Catering). Prosjektgruppen har i tillegg til å bruke egen kunnskap og erfaringer også foretatt en rekke samtaler med sentrale aktører innenfor både næringen og dagligvarekjedene.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk