Last ned som PDF

51 sider

1.49 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken

Studie

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken Region midt 2016

Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2016. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. Rapporten sier også litt om foreslåtte tiltak i etterkant av ulykkene. Rapporten er basert på data fra UAG-rapportene som er utarbeidet fra den enkelte ulykke. Det var til sammen 17 dødsulykker i 2016 med til sammen 19 omkomne.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)