Last ned som PDF

16 sider

1.24 MB

Forsiden av dokumentet Nye muligheter for gassbasert industri i Norge

Kartlegging

Nye muligheter for gassbasert industri i Norge Økt verdiskaping i naturgasskjeden – GASSMAKS

GASSMAKS-programmet skal bidra til at mer av norsk naturgass foredles og utnyttes i Norge. Programmets overordnede mål er: Økt verdiskaping i naturgasskjeden. Norge er en av verdens største eksportører av naturgass, og bare en svært liten del av gassen nyttiggjøres i Norge. Mulighetene er gode for en økt verdiskaping for samfunnet basert på industriell foredling av en større del av naturgassen. GASSMAKS vil bidra til dette gjennom styrket kunnskaps- og næringsutvikling som gir internasjonal konkurransekraft. Prosjektene som gjennomføres skal bygge opp kompetanse både i forskningsmiljøene og i industrien. Det vil bidra til å vise det økonomiske potensialet ved å investere i industriell foredling av naturgass i Norge.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk