Last ned som PDF

76 sider

1.6 MB

Forsiden av dokumentet En komparativ vurdering av statlig - kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

Evaluering

En komparativ vurdering av statlig - kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger

Denne rapporten er et svar på Kommunal- og moderniseringsdepartementets ønske om en faglig komparativ vurdering av statens rolle i tre områdesatsinger: Groruddalssatsingen, Fjell i Drammen og Indre Oslo øst. Hensikten med oppdraget er å få frem kunnskap om alternative måter å organisere en områdeinnsats på, med særlig blikk på rollefordelingen mellom stat og kommune. Mer spesifikt består oppdraget av å vurdere statens rolle i de tre pågående områdesatsingene nevnt over. Rapportens formål er å bidra til læring i en fase hvor statens engasjement i områdesatsinger er til diskusjon og under utvikling.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Vista Analyse AS

Forfatter

Rasmus Reinvang mfl

Språk

norsk

ISBN

9788281262133