Last ned som PDF

30 sider

0.69 MB

Forsiden av dokumentet Elektronisk tilgang til helseopplysninger

Kartlegging

Elektronisk tilgang til helseopplysninger Utfordringer og mulige tiltak - HØYKOM-rapport nr. 506

Helsepersonell opplever i stadig større grad at det er behov for elektronisk tilgang til helseopplysninger, fra andre enheter i samme virksomhet eller fra andre organisatoriske enheter i helsesektoren. Dette skyldes at pasienter er til behandling flere steder over tid, og ofte har flere ulike lidelser som må håndteres. Og pasientene forventer gjerne at helsepersonellet vet om relevante forhold, også det som har skjedd ved en annen virksomhet. Pasientenes lovmessige rettigheter knyttet til fritt å kunne velge sykehus for planlagt behandling, aktualiserer behovet for å kunne bruke informasjon på tvers av foretaksgrenser. Høykom har til nå gitt økonomisk støtte til omlag 60 prosjekter innen helsesektoren. I mange av disse prosjektene har en opplevd usikkerhet og uklarheter knyttet til lov- og regelverk. Spesielt gjelder dette hvordan en kan få tilgang til helseopplysninger gjennom ulike IT-løsninger, samtidig som hensyn til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Forfattere

Bjarte Aksnes og Magnus Alsaker

Språk

norsk

ISBN

8212022374