Last ned som PDF

127 sider

0.99 MB

Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket

Undersøkelsen viser at det er svakheter ved måloppnåelse for flere av målene Stortinget har satt for jordbruket. Matproduksjonen er innenfor det fastsatte målet, mens det er betydelige utfordringer knyttet til å nå Stortingets mål om å opprettholde et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Også mål for ivaretakelse av areal- og landskapsressurser og ulike miljøhensyn er i varierende grad nådd. Jordbruket på deler av Vestlandet, i Nord-Norge, Agderfylkene og Telemark er særlig utsatt – blant annet når det gjelder nedleggelser av gårdsbruk, fremtidstro blant gårdbrukere, andel leiejord og andel ubebodde landbruks-eiendommer. Målet om å halvere den årlige omdisponeringen av verdifulle jordbruksarealer innen 2010 er ennå ikke nådd, og kvaliteten på jordbruksarealene forringes.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8229-092-0