Last ned som PDF

12 sider

0.22 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnstjenlige vegtunneler. Delprosjekt G: levetidskostnader. Modell for levetidskostnader for tekniske komponenter.

Statusrapport

Samfunnstjenlige vegtunneler. Delprosjekt G: levetidskostnader. Modell for levetidskostnader for tekniske komponenter.

Tidligere har delprosjektet gitt ut rapport om levetidskostnader hvor fokus er rettet mot en samlet driftsoptimalisering for tunnel. Her inngår foruten investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader også parameter for beregning av samfunnsnytten/-konsekvensen i form av forsinkeleskostnader. Levetidskostnader for enkeltkomponenter i tunnel retter fokus på beregning av rene levetidskostnader for tekniske delelementer i tunnelen. Det er fortrinnsvis de tyngre kostnadsbærende elementene som naturlig vil kunne dra nytte av en slik modell. Gjennom hele levetiden til et tunnelprosjekt gjøres det fornyinger og oppgraderinger av teknisk utstyr, pga. slitasje og/eller teknisk utvikling. Hele tiden står man overfor alternative valg av løsninger og metoder. Det er da viktig at man synliggjør konsekvensene av de valgene man gjør ut i fra et langsiktig eieransvar. Hovedmålsettingen for en hver anskaffelse er optimale levetider med lavest mulig kostnad.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Harald Buvik

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon

Analysekriterier

kostnader