Last ned som PDF

24 sider

0.37 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av enhetlig ledelse ved Høgskolen i Bodø

Evaluering

Evaluering av enhetlig ledelse ved Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Bodø har gitt PricewaterhouseCoopers AS (“PwC”) i oppdrag å gjennomføre en begrenset ekstern evaluering av erfaringene med enhetlig ledelse. Evalueringen vil inngå som et av styrets grunnlagsdokumenter ved den samlede evalueringen av styring og ledelse.

Publisert

Eier

Nord universitet

Utfører

PriceWaterhouseCoopers AS

Forfatter

Rolf Tørring

Språk

norsk (bokmål)