Last ned som PDF

304 sider

3.62 MB

Forsiden av dokumentet Elevundersøkelsen 2018

Vedlegg

Studie

Elevundersøkelsen 2018 Analyse av Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen

Denne rapporten er den årlige hovedrapporten av resultatene fra Elevundersøkelsen. I tillegg til denne hovedrapporten er det tidligere i år levert rapporter som omhandler Mobbing og arbeidsro i skolen og Analyser av indeksene på Skoleporten. I tillegg til data fra Elevundersøkelsen er det gjennomført casestudier på fire skoler. Skolebesøkene er gjennomført i april og mai 2019.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU

Forfattere

Christian Wendelborg, Melina Røe, Trond Buland og Beate Hygen

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275705974

Tema

utdanning og forskning