Last ned som PDF

37 sider

1.88 MB

Forsiden av dokumentet Porteføljeanalyse - Helseforskning finansiert av Norges forskningsråd 2015

Studie

Porteføljeanalyse - Helseforskning finansiert av Norges forskningsråd 2015 Porteføljeanalyser med Health Research Classification System (HRCS) - 2015

Health Research Classification System (HRCS) er et verktøy for å analysere forskningsinnsats på helsefeltet. Forskningsrådet har benyttet HRCS siden 2011 for å få oversikt over helseforskningen som finansieres gjennom Forskningsrådets ulike finansieringsaktiviteter. HRCS inkluderer all forskning knyttet til temaet helse innenfor alle fag og disipliner og er utviklet for å klassifisere prosjekter. Gjennom HRCS-klassifiseringen blir både forskningens relevans for sykdom og helse, og hvilken type forskning som utføres, synliggjort gjennom de to dimensjonene forskningsaktivitet (Research Activity) og helsekategori (Health Categories). En mer detaljert beskrivelse av underkategoriene i de to dimensjonene, finner du i vedlegg II og III.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212035331