Last ned som PDF

32 sider

1.96 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Evaluering

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap rapport fra sakkyndig komité

Lov om universiteter og høyskoler slår fast at universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet er utdanningsinstitusjonenes redskap for å skaffe seg nødvendig kunnskap for å kunne vurdere kvaliteten i egne utdanningstilbud. I henhold til Lov om universiteter og høyskoler er det NOKUTs oppgave å evaluere institusjonenes systemer for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten etter kriterier som organet fastsetter. NOKUT har gjennomført slike evalueringer siden 2003, og innledet våren 2009 sin andre syklus av evalueringer. NOKUT bruker sakkyndige komiteer i sine evalueringer.

Publisert

Eier

NOKUT

Utfører

Sakkyndig komité

Forfattere

Kari Fasting, Kjetil Clementsen, Solveig Cornér, Asbjørn Røiseland og Gunnar Stave

Språk

norsk (bokmål)