Last ned som PDF

51 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år 2020

Forhåndsutredning

Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger frem mot år 2020 Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet

En ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet (UHR) har lagt fram en rapport som vurderer forholdet mellom samfunnets behov og tilbud av personer med doktorgradsutdanning. Det er første gang vurderingen er brutt ned på fagområder. Rapporten tegner et bilde av at det om fem år vil utdannes rundt 700 stipendiater for lite årlig. Rapporten viser også at utdanning av doktorer innenfor både humanistiske fag, samfunnsfag og medisin er i tråd med behovene framover. Ifølge ekspertgruppen vil det å utdanne doktorer ha en direkte nytte for bedrifter og arbeidsliv. Nesten hundre prosent av doktorene har arbeid der de har bruk for doktorgraden sin.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning