Last ned som PDF

32 sider

2.13 MB

Forsiden av dokumentet Streknings-ATK. Vurdering av dagens kriterier i et trafikksikkerhetsperspektiv

Studie

Streknings-ATK. Vurdering av dagens kriterier i et trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken – den såkalte nullvisjonen. Tiltak som blir vurdert og implementert legger denne visjonen til grunn. Automatisk trafikkontroll (ATK) er et trafikksikkerhetstiltak som blir stadig mer brukt i Norge. Rapporten undersøker dagens kriterier for streknings-ATK og diskuterer om det er mulig å videreutvikle disse for å oppnå en mer effektiv bruk av tiltaket. Problemstillingen rapporten ønsker å belyse er: Er dagens kriterier hensiktsmessige sett ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv? Kan man utvide bruken av tiltaket for å oppnå økt trafikksikkerhetseffekt? Er det muligheter til en utvidet og mer proaktiv bruk innenfor rammene av dagens kriterier som ikke utnyttes?

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Kjersti Bakken, Trond Kristoffersen, Renata Torquato, Arne Ulheim og Alexandra Wiland

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon