Last ned som PDF

40 sider

1.39 MB

Forsiden av dokumentet Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84

Veileder

Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84

Denne rapporten inneholder orienterings og bakgrunnsinformasjon om de nye bestemmelsene i prosess 84 "Betong" i revidert Håndbok R762 Prosesskode-2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, 2015-utgaven (inklusive justeringer forventet publisert i 2018). Rapportens hensikt er å bidra til bevissthet om kompleksiteten i betongarbeider og hvor lang tid som må medregnes til planlegging før de faktiske arbeidene igangsettes. Rapporten vil være nyttig i forbindelse med opplæring, prosjektering og utførelse av betongarbeid.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)