Last ned som PDF

18 sider

1.22 MB

Forsiden av dokumentet Forskningsinstituttenes FoU-profil - en visuell presentasjon

Kartlegging

Forskningsinstituttenes FoU-profil - en visuell presentasjon Analyse

Forskningsinstituttene er en viktig del av det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Instituttenes overordnede mål (samfunnsoppdrag) er å bidra med forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for øvrig. Instituttene er også et redskap i den offentlige FoU-politikken for å utvikle kunnskap på nasjonalt prioriterte områder i arbeidsdeling med universitets- og høyskolesektoren. Noen av instituttene skal også ivareta forvaltningsrettede oppgaver og spesialiserte tjenester for det offentlige.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk