Last ned som PDF

135 sider

5.44 MB

Forsiden av dokumentet Mengderapportering vinteren 2018/2019

Statusrapport

Mengderapportering vinteren 2018/2019

Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften. For å se utviklingen fra år til år viser rapporten noen historiske hovedtall. Detaljer per kontrakt er basert på de vegkategorier som ble innført 1/1-2010. Mengdetallene er hentet fra entreprenørenes rapportering for hver kontrakt ut fra skjema R12, definert i driftskontraktene. Det kan være feil og mangler i datagrunnlaget. De årlige mengdene omfatter vintersesongen fra høst til vår. Det oppgitte årstallet i diagrammene viser til siste del av sesongen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Johan Wåhlin

Språk

norsk (bokmål)