Last ned som PDF

83 sider

0.76 MB

Forsiden av dokumentet Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning

Evaluering

Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning nordisk kandidatundersøkelse 2007 - landrapport fra Norge

Sammendrag Denne rapporten presenterer resultater fra den norske delen av en nordisk undersøkelse kalt Nordisk kandidatundersøkelse 2007. Hovedtemaet er overgang fra utdanning til arbeid. Rapporten ser på nordmenn som har hele eller deler av sin utdanning fra utenlandske læresteder, og sammenligner dem med kandidater som har all utdanning fra Norge. Sentrale spørsmål er om de som har studert i utlandet skiller seg fra de som har all utdanning fra Norge når det gjelder bakgrunnsforhold og arbeidsmarkedsutbytte. Men vi berører også tema som hvorfor studentene reiser ut, hvordan de finansierer utdanningen og hvor mange som returnerer til Norge.

Publisert

Utgivere

Statens lånekasse for utdanning, Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfatter

Jannecke Wiers-Jenssen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7218-578-6