Last ned som PDF

116 sider

0.82 MB

Forsiden av dokumentet Alternative styringsmodeller for Osloregionen

Studie

Alternative styringsmodeller for Osloregionen

I denne rapporten beskrives og drøftes ulike styringsmodeller for Osloregionen. Bakgrunnen er at KRD forbereder en egen hovedstadsmelding, som skal legges fram våren 2006. Regionens egne parter er trukket inn i meldingsarbeidet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Agenda Kaupang

Språk

norsk (bokmål)

Tema

statlig forvaltning