Last ned som PDF

151 sider

1.54 MB

Forsiden av dokumentet Innvandreres arbeidsforhold

Kunnskapsoppsummering

Innvandreres arbeidsforhold

Rapport fra Rambøll som gjennomgår kunnskapsstatus om innvandreres arbeidsforhold basert på foreliggende norsk, og i noen grad nordisk, litteratur. Rapporten sammenstiller også foreliggende statistiske data og data fra større undersøkelser.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

engelsk