Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Den ene dagen

Vedlegg

Evaluering

Den ene dagen ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie

Rapporten ble laget på oppdrag fra Midtlyngutvalget (Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov) Den ser på hva som tilbys ungdom som tilbys deltidstiltak utenfor den ordinære skolen. Slike tiltak øker i Norge.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Lillegården kompetansesenter

Forfattere

Hanne Jahnsen, Svein Nergaard, Frank Rafaelsen og Arne Tveit

Språk

norsk (bokmål)