Last ned som PDF

181 sider

1.71 MB

Forsiden av dokumentet Forskningsrådets legitimitet

Evaluering

Forskningsrådets legitimitet Habilitet og kvalitet i søknadsbehndlingen

Utvalgets hovedoppgave har vært å gi råd om sentrale elementer i søknadsbehandlingen i Norges forskningsråd med sikte på å sikre habilitet, faglig kvalitet og effektivitet. Det har ikke hatt som oppgave å granske enkeltsaker eller tidligere praksis. Sentralt står Forskningsrådets legitimitet. Habilitet er et viktig grunnlag. Men Rådets legitimitet undergraves dersom ikke også hensynet til faglig kvalitet blir ivaretatt. Dessuten kreves det administrativ og økonomisk effektivitet. Ingen av disse krav må settes utilbørlig til side.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Utvalg

Språk

norsk

ISBN

8212019136