Last ned som PDF

116 sider

1.67 MB

Forsiden av dokumentet Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem

Evaluering

Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mottok i dag rapporten "Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem".Torstein Bye har ledet et ekspertutvalg bestående av Mette Bjørndal, Gerard Doorman, Gerd Kjølle og Christian Riis som har

Publisert

Eier

Energidepartementet

Utfører

Ekspertutvalg

Språk

norsk