Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nye regler for midlertidige ansettelser i staten

Evaluering

Nye regler for midlertidige ansettelser i staten AFI-Rapport 03-2019

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdert hvordan lovendringene har gitt ulike forventede, opplevde og observerte effekter knyttet til midlertidige ansettelser i statlige virksomheter. Rapporten baserer seg på dokumentstudier, survey av statlige virksomheter gjennomført i 2018 og 2019, samtaler med hovedsammenslutningene i norsk arbeidsliv, samt casestudier av tre statlige virksomheter. I tillegg inneholder rapporten en analyse av utviklingen av midlertidige ansettelser i staten fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

AFI

Forfattere

Anders Underthun, Mari Holm Ingelsrud og Arild H. Steen

Språk

norsk

ISBN

9788276094084

Tema

Arbeidsliv

Virkemidler

regelverk kompetanse/rekruttering

Analysekriterier

virkning/effekt