Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Forebyggende innsatser i skolen

Evaluering

Forebyggende innsatser i skolen rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

En vurdering av forebyggende program og strategier som tilbys skoler. En forskergruppe har analysert og vurdert programmene. LP-modellen som implementeres av Lillegården kompetansesenter er ett av disse. Det er godkjent og anbefalt av forskergruppen.

Publisert

Eiere

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet

Utgiver

Sosial- og helsedirektoratet

Utfører

Nordahl, Thomas

Forfattere

Thomas Nordahl, Øystein Gravkrok, Hege Knudsmoen, Toril M.B. Larsen og Karin Rørnes

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-486-0398-9