Last ned som PDF

162 sider

2.17 MB

Forsiden av dokumentet Forebyggende innsatser i skolen

Evaluering

Forebyggende innsatser i skolen rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

En vurdering av forebyggende program og strategier som tilbys skoler. En forskergruppe har analysert og vurdert programmene. LP-modellen som implementeres av Lillegården kompetansesenter er ett av disse. Det er godkjent og anbefalt av forskergruppen.

Publisert

Eiere

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet

Utgiver

Helsedirektoratet

Forfattere

Thomas Nordahl, Øystein Gravkrok, Hege Knudsmoen, Toril M.B. Larsen og Karin Rørnes

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-486-0398-9