Last ned som PDF

35 sider

0.73 MB

Forsiden av dokumentet Medarbeiderdrevet innovasjon - en kunnskapsstatus

Kunnskapsoppsummering

Medarbeiderdrevet innovasjon - en kunnskapsstatus

Denne rapporten presenterer forskning som belyser ulike betingelser for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), samt hvilke konsekvenser MDI kan ha for bedriftene som tar i bruk slike prinsipper, og for samfunnet. Ambisjonen er å gi en oversikt og analyse av eksisterende kunnskap i form av publiserte forskningsbidrag innen emner av relevans for MDI.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Oscar Amundsen, Tone Merethe Berg Aasen, Leif Jarle Gressgård og Kåre Hansen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

økonomi

Virkemidler

innovasjon