Last ned som PDF

24 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Byggekostnadsprogrammet. Programstyrets sluttrapport

Statusrapport

Byggekostnadsprogrammet. Programstyrets sluttrapport

Byggekostnadsprogrammet ble startet ved at Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Rådet for bygg- anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-rådet) inngikk en samarbeidsavtale 18. november 2004. Byggekostnadsprogrammet er gjennomført etter planen med fem års aktivitet og forbruk av Stortingets tilskudd på 80 millioner kroner. Dette er programstyrets avsluttende rapport til eierne. Den oppsummerer programmets leveranser, styrets vurdering av måloppnåelse, spesielle funn som er gjort og styrets erfaringer og avsluttende anbefalinger. Programstyret mener resultatene av programmet og arbeidene i prosjektene oppfyller målene og ambisjonene som programeiere og programstyret har hatt. Det har vært lagt spesiell vekt på å initiere nytenking, effektivitet og åpenhet, i tråd med ønskene fra forarbeidene til programmet, programmets mandat og programmets eget Styringsdokument.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

finansieringsordning

Analysekriterier

måloppnåelse