Last ned som PDF

187 sider

2.35 MB

Forsiden av dokumentet Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill

Forhåndsutredning

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Evalueringer og forskning peker på at universitets- og høyskolesektoren er preget av mange små og fragmenterte fagmiljøer, at institusjonene blir likere og at Norge i mindre grad enn sine naboland bidrar til gjennombruddsforskning. Finansiering er et avgjørende virkemiddel i utviklingen av høyere utdanning og forskning. På denne bakgrunn nedsetter Kunnskapsdepartementet en ekspertgruppe for å gjennomgå modellen for finansiering av universiteter og høyskoler og fremme forslag til hvordan denne kan forbedres.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

finansieringsordning