Last ned som PDF

90 sider

1.9 MB

Forsiden av dokumentet Beregning av kostnad for tilstandsrapporter og tilgang til personer som kan lage rapporter

Forhåndsutredning

Beregning av kostnad for tilstandsrapporter og tilgang til personer som kan lage rapporter

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurdert tilgang til personer som kan utarbeide tilstandsrapporter ved ulike kvalifikasjonskrav og beregnet kostnad for tilstands- rapporter ved innføring av innholdskrav. Rapporten er gjennomført ved spørreundersøkelse til alle takstmenn i Norge, analyse av prisdata for Fremtind Forsikring sin nylige gjennomførte anbudskonkurranse for tilstandsrapporter og ekspertvurderinger.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfattere

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas og Maja Olderskog Albertsen

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

takstbransjen

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

kostnader virkning/effekt mulighetsrommet