Last ned som PDF

262 sider

3.35 MB

Forsiden av dokumentet Alle teller mer

Evaluering

Alle teller mer en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart

En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart i barnehagen. Evalueringen består av to kvantitative og fire kvalitative undersøkelser blant aktører og brukergrupper som er berørt av rammeplanen: barn, foreldre, førskolelærere, assistenter, styrere, foreldre, kommunen som barnehagemyndighet og statlig forvaltning.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Universitetet i Sørøst-Norge

Forfattere

Solveig Østrem, Harald Bjar, Line Rønning Føsker, Hilde Dehnæs Hogsnes, Turid Thorsby Jansen, Solveig Nordtømme og Kristin Rydfjord Tholing

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7860-212-6