Last ned som PDF

52 sider

0.87 MB

Forsiden av dokumentet Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere
om satsingen Ungdomstrinn i utvikling

Evaluering

Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) er en landsomfattende satsing for kompetanseutvikling i skoler og blant lærerne i ungdomsskolen med varighet i perioden 2012-2017, hvorav første skoleår var en pilotering. Skolene fases puljevis inn i forarbeid, gjennomføring og etterarbeid i satsingen. Hovedmålsettingen med UiU er at elevene i ungdomsskolen skal oppleve undervisning som er praktisk, variert og relevant, på en måte som styrker deres mestring, motivasjon, engasjement og lærelyst. Elevenes grunnleggende ferdigheter (lesing, regning og skriving) skal styrkes gjennom satsingen. Dette skal oppnås ved at lærerne står for en mer praktisk, variert og relevant undervisning, understøttet av god klasseledelse.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232702688