Last ned som PDF

54 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2010

Studie

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2010

1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i vegtrafikken i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene på landsbasis for 2010, og viser utviklingstrekk i årsaksbildet i perioden 2005-2010. Rapporten peker på årsaksfaktorer bak ulykkene og skadeomfang, både innen trafikantatferd, kjøretøysikkerhet og forhold ved vegen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Ivar Haldorsen

Språk

norsk (bokmål)