Last ned som PDF

28 sider

0.21 MB

Forsiden av dokumentet Tilfredshet med barnehagetilbudet

Evaluering

Tilfredshet med barnehagetilbudet spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage

Undersøkelsen var en gjentakelse av en tilsvarende undersøkelse i 2004. Formålet med studien var å kartlegge foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet bl. a. når det gjelder personalets kompetanse, personalets omsorg for barnet, åpningstider, måltider i barnehagen. Det skulle også kartlegges hva foreldre synes er viktig at barna får erfaringer med i barnehagen.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kantar Norge

Forfatter

Siri Strandenæs Lode

Språk

norsk (bokmål)