Last ned som PDF

72 sider

1.42 MB

Forsiden av dokumentet Avfallsplan 2020-2025

Statusrapport

Avfallsplan 2020-2025 Status og planer for avfallshåndtering, inkludert avfallsforebyggingsprogram

Avfallsplanen er utarbeidet i samsvar med artikkel 28 i rammedirektivet for avfall. Den beskriver bl.a. avfallsmengder, status for håndtering av ulike typer avfall, og de viktigste behandlings- og gjenvinningsanleggene i Norge. Planen beskriver også behov for endringer i avfallsinfrastrukturen, bl.a. på basis av EU-krav om forberedelse til ombruk og materialgjenvinning. Inkludert i avfallsplanen er også et avfallsforebyggingsprogram, i samsvar med artikkel 29 i rammedirektivet for avfall.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utfører

Miljødirektoratet

Språk

norsk (bokmål)