Last ned som PDF

105 sider

3.06 MB

Forsiden av dokumentet Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet

Studie

Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet

Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en mikroøkonomisk studie av konkurranseflatene i godstransportmarkedet. Formålet med analysen har vært å avdekke de deler av markedet der det foreligger konkurranse mellom veg, sjø og bane, de deler av markedet der transportformene utfyller hverandre og de deler av markedet der transportformene ikke er i konkurranse med hverandre.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Oslo Economics AS

Forfatter

Jostein Skaar

Språk

norsk