Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Nye fornybare energikilder

Kartlegging

Nye fornybare energikilder

Forskningskartleggingen innledes med en kort oversikt over internasjonale utviklingstrekk som er tatt opp i norsk utdanningspolitikk, blant annet tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter. Innledningen refererer også kort aktuell norsk politikk for språkarbeid i barnehagen og presenterer forskning fra Lesesenteret og en oversikt over skandinavisk forskning. Ettersom reformideer er globale, er spørsmål som drøftes i internasjonale studier gjenkjennelige og relevante for norske forhold. Selv om det er store forskjeller på hvordan utdanningssystemene i ulike land er strukturert og organisert, er det store likhetstrekk i hva som skjer i pedagogiske relasjoner mellom barn og voksne.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk