Last ned som PDF

66 sider

3.82 MB

Forsiden av dokumentet Nye fornybare energikilder

Kartlegging

Nye fornybare energikilder

Forskningskartleggingen innledes med en kort oversikt over internasjonale utviklingstrekk som er tatt opp i norsk utdanningspolitikk, blant annet tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter. Innledningen refererer også kort aktuell norsk politikk for språkarbeid i barnehagen og presenterer forskning fra Lesesenteret og en oversikt over skandinavisk forskning. Ettersom reformideer er globale, er spørsmål som drøftes i internasjonale studier gjenkjennelige og relevante for norske forhold. Selv om det er store forskjeller på hvordan utdanningssystemene i ulike land er strukturert og organisert, er det store likhetstrekk i hva som skjer i pedagogiske relasjoner mellom barn og voksne.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk