Last ned som PDF

39 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010

Evaluering

Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010

Rapporten omtaler en undersøkelse utført blant et landsrepresentativt utvalg pensjonister og lønnstakere pr. telefon om deres bruk, kunnskap og holdning til leveringsfritak i forbindelse med selvangivelsen for inntektsåret 2009, samt deres kunnskap om pinkoder. Rapporten inneholder også lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av selvangivelsen – og informasjon rundt denne, samt deres generelle inntrykk av Skatteetaten. Resultatene er sammenlignet med resultatene fra 2007 og 2008 der dette er aktuelt.

Publisert

Eier

Skattedirektoratet

Utfører

Ipsos

Forfatter

Karen Lillebø

Språk

norsk (bokmål)